Saturday, March 9, 2013

Halle dan Ukhuwah Islamiyah (2)


Allah berfirman”Dan Dia (Allah) yg mempersaatukan hati mereka (orang yg beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yg berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. Al anfal : 63)

Salam Hangat,

E.K.P.

No comments:

Post a Comment