Sunday, August 16, 2015

Do'a Dari Seorang Manusia


Bismillahirrahmanirrahim

Ya Allah, saya berada dalam ketakutan yang amat sangat. Saya takut hati saya diombang-ambing dalam kesesatan yang saya buat sendiri. 
Kekerasan kepala saya membuat saya buta dan tidak tau mana yang baik dan buruk, tidak paham mana yang benar dan salah, tidak mengerti merugikan atau tidak merugikan (orang lain ataupun diri sendiri)...
Ketidaktauan saya akan pemahaman saya menyesatkan dan menyakiti oranglain. 
Kesombongan membuat saya menjadi orang yang acuh dan tak peduli sekitar.
Keegoisan saya menyakiti saudara, saudari dan ummat muslim.
Keacuhan saya menyakiti orang sekitar dan melukai hati pengemban dakwah lainnya.
Tingkah laku saya membuat agama saya dipandang buruk oleh orang yang tidak mengerti.

Jagalah saya ya Allah... Jagalah hati, tingkah laku dan lisan...

Jagalah hamba dari sifat keras kepala, kesombongan, keegoisan, keacuhan, dan segala sifat buruk lainnya. 

Amiin Allahuma Amiin


Salam Hangat,

E.K.P.

No comments:

Post a Comment